Kategorier
Hisservice

Hisservice i Stockholm för alla typer av fastigheter

Har er hiss gått sönder eller behövs bara vanlig hisservice? Det finns företag i Stockholm som både felsöker, reparerar och servar hissar. Här är några tips.

En hiss används dagligen och utsätts för en hel del slitage. Därför behöver den också servas regelbundet, helst flera gånger om året. När man utför service på en hiss går man igenom motorn och alla delar och byter ut de komponenter som är slitna. På så vis kan man många gånger undvika att hissen går sönder och fastnar.

Det händer att hissar går sönder och stannar. Det kan ställa till med stora problem för dem som bor i fastigheten eller nyttjar den. Därför kan det vara bra att ha ett serviceavtal med en hissreparatör. Då kan man få hjälp dygnet runt men det går också snabbare att få hissen reparerad.

Fastighetsägarens ansvar att hisservicen blir utförd

Det är fastighetsägaren som måste se till att servicen av hissen blir utförd när den ska. Missar man detta eller inte åtgärdar eventuella anmärkningar man fått vid besiktningen får hissen inte användas. Därför ska man se till att beställa hisservice i god tid inför besiktningen.

Är man osäker på när hissen ska besiktigas kan man titta på besiktningsskylten som finns uppsatt i hissen. Priset på hisservice kan variera mellan olika företag i Stockholm men smidigast brukar vara att ha ett serviceavtal. Det brukar också bli billigare i längden men man slipper också att själv hålla koll på när det är dags att serva hissen.