Kategorier
Säkerhet

Överlåtelsebesiktning är en väsentlig del av en trygg bostadsaffär i Stockholm

Att genomföra en överlåtelsebesiktning i Stockholm är avgörande för att både säljare och köpare ska känna sig säkra och vara medvetna om fastighetens skick.

En överlåtelsebesiktning är en grundlig genomgång av en fastighet för att dokumentera eventuella fel och brister, och det är inte bara något för pedanter. Faktum är att detta steg kan spara både tid och pengar i längden. När huset är besiktat och alla möjliga framtida problem har identifierats undviker man obehagliga överraskningar senare.

Glöm inte att man behöver vara medveten om problem och risker innan de kostar pengar. För att göra det extra klart – i Stockholm är detta särskilt viktigt. En rutinerad besiktningsman går igenom allt från tak till grund och om du tror att du själv kan hitta alla små felfaktorer bör du tänka om.

Detaljer kring överlåtelsebesiktning i Stockholm

Experterna är tränade för att notera detaljer och potentiella risker som även de mest noggranna amatörögon missar. Vid överlåtelsebesiktning i Stockholm får både köparen och säljaren en tydlig bild av husets skick. Vetskap om eventuella problem minskar risken för framtida konflikter eftersom alla parter vet vad de ger sig in på från början.

Känner du till inspektioner som fokuserar på fuktskador? Jo, det är en del av överlåtelsebesiktningen som inte kan ignoreras i Sveriges klimat. Med vår kalla och fuktiga väderlek är det ett måste att kontrollera att struktur inte påverkats onormalt av fukt. En noggrann inspektion förebygger framtida problem och ökar livslängden och livskvaliteten i huset.

Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar – en investering som ger trygghet 

Vårt samhälle har blivit hårdare och behovet av skydd har därmed ökat. Oavsett om man agerar som privatperson, som fastighetsägare eller som BRF så finns det all anledning att se över alternativen som finns i att försöka stävja ett av de vanligaste brotten. 

Ett inbrott idag kan nästan ske utan konsekvenser. Polisen prioriterar annat och det innebär att en tjuv kan utföra ett inbrott utan några större risker att åka fast. Genom att investera i säkerhetsdörrar kan man förhindra inbrott och på köpet också få en massa andra fördelar. 

Säkerhetsdörrar ger det ultimata skyddet mot inbrott. Hur tar sig tjuven in i en lägenhet? Det handlar ofta om att en vanlig dörr antingen forceras med våld – eller att man tar sig in genom att dyrka upp dörren via brevinkastet. 

Säkerhetsdörrar förhindrar inbrott 

Inget av dessa tillvägagångssätt är möjligt om man investerar i säekerhetsdörrar. Dessa har en låskonstruktion som är omöjligt att dyrka upp och de är robust byggda med lager av stål som gör att man inte kan forcera sig igenom dem.

 Man kan även välja säkerhetsdörrar utan brevinkast och genom detta ytterligare minimera risken för ett ovälkommet besök. Säkerhetsdörrar får, helt enkelt, en tjuv att avstå från ett planerat inbrott. Han vet att det inte ens är värt att försöka. 

Andra fördelar med säkerhetsdörrar 

Vi nämnde ovan att det även finns andra fördelar som kommer på köpet i att investera i säkerhetsdörrar. Några av dessa ser ut som följer: 

  • Dämpar ljud. Säkerhetsdörrar gör att man slipper höra en massa spring i trapphuset och att man genom detta också får en behagligare inomhusmiljö. 
  • Bra vid brand. En säkerhetsdörr står emot både eld och rök och köper i och med detta värdefull tid för evakuering om det skulle börja brinna. Varje minut räknas! 
  • Snygga. Det yttre höljet kan väljas i vilken färg och panel som helst. Säkerhetsdörrar kan fullt ut matchas mot övrig interiör i trapphuset – eller mot hur din villa ser ut. 
Kategorier
Säkerhet

Hitta ett bra passersystem för BRF i Stockholm

Man vill hitta ett passersystem som passar en BRF i Stockholm om man vill skapa mer trygghet för sina medlemmar i föreningen och minska risken för inbrott.

Man vill att alla boende i en bostadsrättsförening ska känna sig trygga i sina hem och man vill även minimera risken för skadegörelse och inbrott. Med hjälp av ett modernt passersystem kan man som BRF skapa en miljö som känns säker för alla. Genom att endast medlemmar i föreningen har tillgång till fastigheten, kan man försäkra sig om att ingen obehörig tar sig in i huset.

Denna artikel behandlar i korta drag om vad man som bostadsförening bör tänka på om man funderar på att antingen installera ett passersystem i sina fastigheter eller att byta ut sitt befintliga mot ett nytt. Eftersom det går att hitta en mängd olika alternativ, kan man som förening med fördel ta sig lite tid till att undersöka vilka system som finns för en BRF i Stockholm.

Vilka passersystem för BRF i Stockholm finns att hitta?

Ett passersystem för BRF:er i Stockholm kan se ut på fler än ett sätt och därför ska man som styrelse i en bostadsrättsförening lägga lite tid på att undersöka vilka system som finns och vilka avtal som de olika leverantörerna kan erbjuda. Man bör leta efter de funktioner som man vill ska finnas i systemet och vad leverantören kan erbjuda för garantier. Att begära in offerter från flera leverantörer är också en bra metod.

När man har en handfull system och leverantörer att välja bland, blir det enklare att ta beslutet om vilket passersystem som är bäst för sin BRF. Att medlemmar i en bostadsrättsförening kan känna sig trygga är något som varje BRF bör sträva efter. Skapa därför en säkrare och tryggare miljö för alla boende i området genom att installera ett högklassigt passersystem.

Kategorier
Säkerhet

Låssmed i Järfälla – förhindra inbrottsförsök

Vi bör naturligtvis se om våra hus och förhindra att någon kan bryta sig in. Ett bra sätt är att låta en låssmed i Järfälla föreslå en lämplig säkerhetsåtgärd.

Vi har naturligtvis all rätt i världen att klaga på att våra politiker och myndigheter inte gör tillräckligt mot det vi kallar för småbrottslighet. Men resurserna för sådan brottsbekämpning tycks inte räcka. Inbrott i våra bostäder räknas uppenbarligen som ett mindre prioriterat brott och procenten för uppklarning är påfallande låg.

Kan vi då bekämpa brottslighet och inbrott genom att vidta egna åtgärder? Ett sätt är självklart att göra livet surt för en potentiell inbrottstjuv. Vi kan anlita ett bevakningsföretag som får larm om någon försöker bryta sig in. Men lika viktigt är det att förse huset med rejäla lås, som blir svåra att forcera för en tjuv. En erfaren tjuv tänker sig säkert för innan han eller hon ger sig på ett sådant lås.

En låssmed i Järfälla lämnar förslag till skydd

Den som lämnar sin villa obevakad under en längre tid till följd av längre arbetsresor utsätter sig för risker. En slipad inbrottstjuv kan rekognoscera ett kvarter under en längre tid. De boendes beteende och närvaro kan kartläggas och till slut är det tid för en tjuv att slå till. Ebba och Olof bor i ett äldre hus som ligger något i skymundan från andra grannar. Ett utmärkt objekt för en förslagen inbrottstjuv!

“Vi borde nog se till att vi har ordentliga lås i huset och kanske ett larmsystem”, nämner Olof. “Eftersom vi reser så mycket kan det ta flera dagar innan vi upptäcker ett inbrott”, fortsätter han. “Jag har sett att det finns ett företag med låsspecialister i Järfälla”, svarar Ebba. “Vi kan väl anlita det företaget och få ett förslag på lämpliga lås- och larmsystem”.