Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar – en investering som ger trygghet 

Vårt samhälle har blivit hårdare och behovet av skydd har därmed ökat. Oavsett om man agerar som privatperson, som fastighetsägare eller som BRF så finns det all anledning att se över alternativen som finns i att försöka stävja ett av de vanligaste brotten. 

Ett inbrott idag kan nästan ske utan konsekvenser. Polisen prioriterar annat och det innebär att en tjuv kan utföra ett inbrott utan några större risker att åka fast. Genom att investera i säkerhetsdörrar kan man förhindra inbrott och på köpet också få en massa andra fördelar. 

Säkerhetsdörrar ger det ultimata skyddet mot inbrott. Hur tar sig tjuven in i en lägenhet? Det handlar ofta om att en vanlig dörr antingen forceras med våld – eller att man tar sig in genom att dyrka upp dörren via brevinkastet. 

Säkerhetsdörrar förhindrar inbrott 

Inget av dessa tillvägagångssätt är möjligt om man investerar i säekerhetsdörrar. Dessa har en låskonstruktion som är omöjligt att dyrka upp och de är robust byggda med lager av stål som gör att man inte kan forcera sig igenom dem.

 Man kan även välja säkerhetsdörrar utan brevinkast och genom detta ytterligare minimera risken för ett ovälkommet besök. Säkerhetsdörrar får, helt enkelt, en tjuv att avstå från ett planerat inbrott. Han vet att det inte ens är värt att försöka. 

Andra fördelar med säkerhetsdörrar 

Vi nämnde ovan att det även finns andra fördelar som kommer på köpet i att investera i säkerhetsdörrar. Några av dessa ser ut som följer: 

  • Dämpar ljud. Säkerhetsdörrar gör att man slipper höra en massa spring i trapphuset och att man genom detta också får en behagligare inomhusmiljö. 
  • Bra vid brand. En säkerhetsdörr står emot både eld och rök och köper i och med detta värdefull tid för evakuering om det skulle börja brinna. Varje minut räknas! 
  • Snygga. Det yttre höljet kan väljas i vilken färg och panel som helst. Säkerhetsdörrar kan fullt ut matchas mot övrig interiör i trapphuset – eller mot hur din villa ser ut.