Kategorier
Fastighet

Energideklaration – mer än ett nödvändigt ont 

Det finns tydliga lagar och regler som stipulerar att en energideklaration ska finnas i de flesta byggnader, lokaler och fastigheter i Sverige. Ska du exempelvis sälja din villa så måste det finnas en energideklaration i prospektet som de potentiella köparna tar del av. Varför? Hur kan detta vara så viktigt och handlar det inte i själva verket om en relativt onödig detalj? Långt därifrån! 

En energideklaration ger tydliga svar och fakta om hur energiförbrukningen ser ut i en fastighet. Vilket också, idag, är mer avgörande än någonsin tidigare. De flesta har blivit varse om att de låga kostnaderna för el inte är den konstant man tidigare räknat med. Tvärtom: priset stiger och för många så blev förra årets vinter en rejäl ögonöppnare i frågan. 

En energideklaration påskyndar utvecklingen 

Hur kan detta kopplas till en energideklaration? Den ger exakta uppgifter och visar på hur exempelvis en villa ser ut gällande isolering, uppvärmning och energi. Har en bostad en omotiverat hög kostnad för detta så kan det också innebära att man kommer att få svårt att få ekonomin att gå ihop – i synnerhet idag med tanke på elpriset och med tanke på att räntorna gått upp. En energideklaration blir således väldigt viktig – men inte enbart för spekulanter och i samband med försäljningar. 

Smarta lösningar och lägre kostnader 

Lika viktigt är nämligen att förstå vilken möjlighet till förändring som ges om man upprättar en energideklaration som fastighetsägare eller villaägare. Du ser de exakta kostnaderna – men du ges även tips om hur du kan sänka dessa. Inte sällan så påskyndar en energideklaration olika investeringar i exempelvis ny uppvärmning, bättre isolering och i smartare lösningar. 

Gemensamt mellan alla dessa är att de också ofta går hand i hand med en bättre miljö och ett minskat negativt avtryck på klimatet. Frågar man varför en energideklaration är viktig så ligger svaret i detta. Den bidrar till en snabbare omställning mot en grönare energi – och till att spara en massa pengar på köpet.